Om mPower


mPower AS tilbyr prosjektledelse, samt rådgivning innen IT og ledelse. Selskapet ble etablert i 2002 med utspring i Tromsøs teknologimiljø. mPower har levert egenutviklede tjenester som RaskRespons og Neste Avgang, og har samarbeidet med en rekke bedrifter, samt virksomheter innen offentlig tjenesteyting, forskning og utvikling. mPower er opptatt av hvordan IT kan benyttes til å styrke bærekraft og miljø. For flere av våre prosjekter utgjør dette en rød tråd.