Prosjekter

 

Neste Avgang var en av Norges første komplette informasjonstjenester for kollektivtransport. Ruteinformasjonen var tilgjengelig for bruker i apper og på web, og var tilpasset den enkelte brukers behov. Tjenesten Neste Avgang Mobil ble utviklet sammen med Troms fylkeskommune, med utgangspunkt i et prosjekt kalt «Miljøprosjektet» - og dette var nettopp en sentral motivasjon, at god og tilgjengelig informasjon om kollektivtransport ville redusere privatbilismen. Tjenesten var tilgjengelig i flere år, og hadde på det meste over 30.000 registrerte brukere. Neste Avgang ble også videreutviklet av mPower med egne versjoner for virksomheter som var framoverelente på kundekommunikasjon. Neste Avgang Sted var en karttjeneste som ble integrert i virksomhetenes websider, eller på egne monitorer i kundeområdene, og gjorde det enklere for en kunde å reise kollektivt til og fra en virksomhet. Neste Avgang var også tilgjengelig på engelsk og tysk, og det ble utviklet en samiskspråklig app – Boahtte Vuolgga.

Neste Avgang


Behovet for rask tilbakemelding fra en virksomhets interessenter, det være seg kunder, ansatte eller andre, var utgangspunktet for at mPower utviklet tjenesten RaskRespons. Tjenesten lot virksomheter gjennomføre alt fra kundetilfredshetsmålinger og generelle opinionsundersøkelser, til lettbente quizer – i alle sammenhenger heldigitalt og med mobilen som brukerplattform. Resultatene var umiddelbart tilgjengelig i bedriftens informasjonsportal i RaskRespons, komplett med oversiktlige presentasjoner. En avansert, og samtidig brukervennlig, tjeneste sannsynligvis forut for sin tid. Honnør til de kundene som satset på mPower og RaskRespons! Løsningen ble utviklet i et innovasjonssamarbeid (OFU-prosjekt) med Forsvaret og Innovasjon Norge.

RaskRespons


Hvor er et visittkort når du trenger det? Sannsynligvis borte vekk. En grunnleggende innsikt som ledet mPower til å se på mulighetene for både å gjøre visittkortet digitalt og kombinere det tradisjonelle visittkortet med en «digital tvilling». Tjenesten Digitale Visittkort sørget for at visittkort kunne overleveres uavhengig av tid og sted, og at informasjonen havnet der den ikke så lett blir borte, nemlig i mottakerens kontaktliste på mobilen. For virksomhetene var dette effektiviserende og miljøvennlig, og de ansatte gikk aldri tom for visittkort. Og kanskje viktigst – informasjonen havnet enkelt og effektivt der mottakeren trenger den!

Digitale Visittkort


Torskeoppdrett har økt sin aktualitet den senere tiden. På dette området var også mPower tidlig ute, takket være samarbeid med internasjonalt ledende fagmiljøer ved Fiskeriforskning (Nofima). Prosjektet Genetisk identifisering av atlantisk torsk basert på SNP-markører: Utvikling av et nytt testanalysekonsept, ledet til ny kunnskap om analyse av genetisk variasjon hos atlantisk torsk, og hvordan ulike programvareverktøy kunne kombineres for å utføre analyse på store datamengder. Prototypen utviklet i prosjektet ble kåret til årets innovasjon på Forskningsdagene.

Genetisk analyse av atlantisk torsk


Et annet eksempel på samarbeid med forskningsmiljøet hos Nofima er programvareløsningen Torskeavlsdatabasen. Som navnet antyder, understøtter løsningen forskning på torskeavl i Torskeavlsprogrammet hos Nofima, og gjør at store mengder data fra avlsfisk kan samles inn, lagres og analyseres. Løsningen er videreutviklet gjennom flere runder og har vært i bruk i mange år.

Torskeavlsdatabasen


mPower har en bred prosjektportefølje siden oppstart i 2002. Våre kunder og samarbeidspartnere omfatter aktører innen reiseliv, media, IT, telekom, offentlig forvaltning, forskning og undervisning, bygg- og anlegg, handel, transport, reklame og markedsføring, innovasjons- og forskningsaktører, mv.

På tross av en bred portefølje, finnes det en del gjennomgående tema i mye av vår virksomhet. Nyskaping og innovasjon basert på kundebehov og løst gjennom mobile digitale teknologier har vært vårt mantra. I tillegg ser vi at løsninger som forenkler i hverdagen og samtidig har positiv miljø- og klimaeffekt går igjen som rød tråd i våre prosjekter.

Andre prosjekter